دانشگاه تورین و مرکز اروپایی تحقیقات در امور مالی اسلامی

 

این یک گام مهم برای بین المللی سازی و یکپارچه سازی است

تحقیق 
توضیح مختصری از مرکز اروپایی تحقیقات مالی اسلامی
دسترسی آزاد علمی مجله ما و امکان انتشار مقالات مربوط به امور مالی اسلامی

دانشگاه
 مروری بر انجمن ادبی ما و تلاش های گروه مدیریت در توسعه امور مالی اسلامی در ایتالیا

 

وقایع
 وقایع آنهایی هستند  که برای ترویج سیستم و شیوه های امور مالی اسلامی سازماندهی شده اند. 
 بررسی تقویم و برنامه های ما!